3 hela månader snart :)

Dom flesta vet ju om att jag är världsförälder! Och snart har jag varit det i 3 hela månader och de känns så bra :)
Hoppas att fler utav er väljer att bli det med!
Varje barn har rätt till et värdigt liv oavsett var man är född!!
UNICEF Expert 55sek by unicefsverige
Hjälp till du med! Din hjälp behövs redan idag!

Humorgalan!

Glöm inte att slå på tv 4 kl 20.00 i kväll..
Det är åter igen dags för årets humorgala - för varenda unge. Följ galan med humor blandat med allvar! :)

Brev.

Fick precis ett mail från UNICEF. Där stod det att mina gåvor som jag handlat i deras gåvshop (myggnät & Mässlingsvaccin) nu har nått de fattiga länderna.
Så roligt att få ta del utav detta tycker jag. I mailet fick an även med en karta dit lastbilar och flyg gått med olika gåvor som folk skänkt.! Riktigt roligt att veta att de nu kommer till användning och att allt kommit fram:)

UNICEF i Världen!

Nu vet ni lite vad organisationen gör och vart dom lägger sin energi ocg vad dom vill förändra. Men nu kanske ni är nyfikna på vilka länder dom är i och försöker hjälpa till.
I länderna nedan ser ni vart UNICEF håller till! 
Här finns UNICEF: (du kan trycka på ländernas namn för att komma till deras hemsida och se var UNICEF hjälper till med just nu.)

UNICEF i Sverige!

I Sverige fokuserar UNICEF på tre olika områden och dessa är:
 • Göra barnkonventionen till en lagstiftning:
- Samhället måste ta barnen på större allvar: Alla gömda flyktingbarn skall ha rätt att gå i skolan. Idag har inte gömda flyktingbarn denna rätten.
- Lyssna mer på barnen: UNICEF vill att barnen skall få mer att säga till om. Exempel på vissa fall där barn inte har så mycket att säga till om är i vårdnads tvister, utredningar inom socialtjänsten eller i asylprocessen.
- Ett barnrättsperspektiv i vardagen: EFtersom att barnkonventionen är en grudläggande instrument som inehåller bestämmelser om barns rättigheter måste den få en starkare ställning än vad den har i Sverige idag.
 • Handel med barn - trafficking:
''Handel med människor, så kallad trafficking, är en modern form av slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. FN beräknar att ca 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Man räknar i dag med att människohandel är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Rekryteringsmetoderna består i allt från fagra löften om en bättre tillvaro och framtid till ren kidnappning.''
- Hur utnyttjas barnen?
Barn som kommer i människohandlarens händer behandlas som varor som skall säljas och köpas och sedan kunna utnyttjas hänsynslöst. Barnets uppgift är att tjäna så mycket pengar som möjligt som de sedan ger till sin handlare.
Barnen kan tvingas till att arbeta billigt som bl.a soldater. Dom kan bli tvingade till att stjäla, tigga och smuggla narkotika.
- Hur ser verkligheten ut i Sverige?
Det finns inga siffror om hur många barn som kommer till Sverige för att säljas, men man misstänker att antalet är stort.
Oftast är anledningen till att barn utnyttjas fattigdom. Barnen får inromation om att dom kommer att få snabba pengar och barnen föröker göra allt för att hjälpa sin familj.
Människohandeln i Sverige är välorganiserad och komplicerad. Man ser oftast inte mycket utav barnet och man vet oftast inte att barnet befinner sig i Sverige över huvud taget.
 • Barn på flykt:
''FN beräknar att det finns cirka 40 miljoner människor i världen som flytt från sitt hemland eller inom ett land. Närmare 20 miljoner av dessa är barn. Många barn flyr tillsammans med sina föräldrar eller släktingar medan andra kommer ensamma till ett nytt land. År 2009 sökte ungefär 24 200 människor asyl i Sverige varav cirka 6 600 var barn under 18 år. 2250 barn kom till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare.''
*
- Varför flyr barn från sina hemländer?:
Det finns olika anledningar till varför ett barn är tvungen att fly från sutt land och vissa anledningar kan vara att dom är förföljda, de råder krig i landet eller att de skett en naturkatastrof.
Vad gör UNICEF i Sverige?:
Dom försöker få asylsökande barns behon och rättigheter att uppmärksammas och respekteras.
Man försöker få:
 1. ''laglig rätt för alla gömda barn att få gå i skolan''
 2. ''Bättre kunskap om barns rättigheter hos ansvariga handläggare.''
 3. ''En generös tillämpning av bestämmelsen och uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.''
UNICEF arbete.

''UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund kämpar vi i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Vår uppgift är att bilda opinion, påverka politiker och samla in pengar för att kunna skapa en bättre värld för barnen.''
*
UNICEF kämpar för alla barn världen över.
''I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda.Vi förhandlar med beslutsfattare för att få dem att prioritera barnen. Och vi hjälper till med det mest grundläggande under barnens uppväxt  – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. UNICEFs arbete kan delas in i sju områden:''
 • Kämpar för barns rätt att överleva och utvecklas:
Idag dör allt för många barn av olika sjukdomar som kan förebyggas. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barnen vaccin, bra hälsovård, rent vatten, toaletter, näringstillskott och myggnät. Detta behövs för att barnen skall kunna överleva och kunna växa. Dom ser också till att gravida och nyblivna mammor får den vården de behöver.
 • Kämpar för att skydda barn mot våld och övergrepp:
Många utav barnen lever under mycket svåra och utsatta förhållanden. Gatubarnen, barn som arbetar, barnsoldater, sexuellt utnyttjande barn och barn som utsätts för människohandel. Dessa barn har ett särskilt behov av skydd. UNICEF ger alla dessa barn ett akut stöd och rehabilitering. Men framförallt arbetar dom för att skapa en trygg miljö för alla barn.
 • Kämpar för att få stopp på aidsepidemin:
Flera miljoner barn drabbas idag av hiv och aids på olika sätt. Många utav barnen har förlorat en eller båda föräldrarna i aids och tvingas leva ensama och ta hand om sina syskon. UNICEF hjälper föräldrarlösa barn, dom ser till att barn som är hivpositiva och aidssjuka får mediciner, och dom håller även i ett projekt som sprider information hur man skyddar sig på bästa sätt.
 • Kämpar för att få världens beslutsfattare att ta barns rättigheter på allvar:
UNICEF vill bilda en opinion för barns rättigheter. Syftet med det är att få vuxenvärlden, regeringen, lagstiftare, media och övriga vuxna att prioritera barns rättigheter och behov.
 • Hjälper barn i krig och katastrofer:
Om ett krig bryter ut eller om en naturkatastrof når ett land är det oftast barnen som drabbas värst. UNICEF fokuserar på att rehabilitera barnen medans andra hjälporganisationer och folket i landet bygger upp hus m.m på nytt.
 • Kämpar för barns rätt att gå i skolan:
Utbildningen är en väg ur fattigdomen. UNICEF arbetar för att få alla barn världen över att få gå i skolan. På så sätt kan barnen utvecklas och få nya möjligheter till ett bra liv och en bra hälsa, att dom senare i vuxenlivet får en inkomst och möjlighet till att påverka saker och ting. UNICEF försöker utveckla läroplaner, dom bygger skolor och skoltoaletter, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som skolväskor, pennor och skrivböcker.
 • Bekämpar fattigdomen:
Barnen är nycklen till världens utveckling. UNICEF menar att man måste prioritera barnen om dom ska kunna bekämpa fattigdomen och åstadkomma en hållbar förändring. 
Dessa sju punkterna är de mål som UNICEF arbetar för!

.


Så här kan du hjälpa till!!

Det finns flera olika sätt som en person kan hjälpa till med.
-Det första alternativet är att bli världsförälder. Allt du behöver göra då är att klicka på länken: http://www.unicef.se/varldsforalder/bli-varldsforalder
Att vara världsförälder hos UNICEF betyder inte att du har ett speciellt barn, utan du hjälper alla barnen. Du kan välja belopp själv, från 100-300 kr i månaden.
-Det andra alternativet är att hanla i gåv shoppen och de gör du genom dena länken: http://www.unicef.se/stod-oss/gavoshop
Det innebär att du handlar olika sjukvårdsprodukter som olika vacciner, myggnät, väteske ersättning och närings produkter. Du kan även handla rit böcker, pennor mm. Detta skickas direkt till UNICEF som tar med det till dom ställena som dom finns på.
-Det tredje alternativet är att handla på UNICEFS webbshop, http://www.unicef.se/butik
Där kan du handla inredning såsom ljusstakar, kläder, och andra associarer såsom smycket. Du får självklart hem dessa produkter du beställer och du kan även få de du beställer inslaget och skickat till en vän eller anhörig!
agavoshop-liggande-475-89
butik-180-247ny

Svar på tal!

André: Hur kan du föredra att hjälpa de utländska när tusentals personer behöver hjälp? Kan vi inte se till att vårat folk har de bra innan vi går ut och hjälper omvärlden?!

Hej André nu rä de såhär jag tycker och jag hoppas att du kommer att hålla med mig!
Här i Sverige får dom som vill ha hjälp oftast den hjälp som behövs, ibland kan det vara svårt att direkt veta vilken hjälp individen skall ha. Allt beror på vad personen vill ha hjälp med, om individen vill ha hjälp över huvud taget eller om man får tvinga idividen till hjälp!
Om du kollar hur Sverige ser ut idag bland de olika punkterna.
- Skolan: Idag har alla barn och ungdomar rätt till att gå i skolan. Vi har nio årig skolplikt och med det menas att man är tvungen att gå i skolan från årskurs 1-9 så kallade grundskolan. När man går i grundskolan är allt kostnadsfritt, föräldrarna behöver därför inte betala skolböcker, andra skol material såsom pennor, suddigummi, linjaler osv. Maten är gratis och kommunen där barnet går fixar gratis skol skjuts om barnet bor ett visst antal kilometer ifrån skolan.
Däremot är de upp till eleven själv ifall han eller hon skall börja studera på gymnasiet och även det är kostnads fritt och eleven har under den 3 åriga utbildningen rätt till sitt studie bidrag som nu ligger på 1050kr om jag nu minns rätt. Är det så att eleven misskött skoltiderna och varit borta ett visst antal poäng ifrån skolan har Csn rätt at begära tillbaka studie bidraget.
- Sjukvården: Alla barn som är under 18 år har gratis sjukvård. Man har rätt till att tacka nej till sjukvårdens hjälp och erbjudande, man har rätt att avsluta en pågående behandling och man behöver inte ta mediciner man inte vill ta. (I vissa fall finns det undantag) Barn som är under 18 år har oftast en förälder med sig som har rätt att säg avad han eller hon tycker.
När man är över 18 år kan de komma att kosta lite grann vid vissa undersökningar eller ifall man blir inlaggd.
Vill ni veta mer om priserna finns länken här. http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Stod/Patientavgifter/.
I Sverie har vi rätt att söka hjälp med bl.a hemtjänst, vi har rätt att få hem en läkare om de skulle vara problem att ta sig til vårdcentralen. Vi har rätt till att hyra hjälpmedel.
Ett barn eller vuxen som blir utsatt för ett brott kan få hjälp med detta om brottet anmäls eller om dom ber om hjälp. Det finns många sätt som vi kan hjälpa till med.
Om en familj skulle bli vräkt eller om de inte finns pengar så de räcker har Sverige en skyldighet att hjälpa till. Man har rätt till att få hjälp med pengar om man ansess att de är behövligt för att inte familjen på ett eller annat sätt ska fara illa.

Om man börjar kolla runt i världen så ser de olika ut vart i världen vi kollar! Kollar vi på dom fattiga länderna där jag just nu försöker hjälpa till ser det inte alls ut som här i Sverige.
Skolan: Har barnen i de fattiga länderna chans att gå i skolan? Svaret är nej, varför har dom inte detta då, jo för att på vissa ställen finns det inte ens någon skola. Där det finns skolor kostar det pengar och familjerna har inte råd med detta. Därför har de flesta barnen ingen utbildning i äldre dar.
- Sjukvården: I de fattiga områden finns det inte heller sjukhus, många barn och deras familjer avlider av sjukdomar som vi här i Sverige idag bekämpar utan några problem. Familjer som lider av undernäring och individer som där på grund av orent vatten och matbrist!
Sjukvården som kostar för dom en förmögenhet och istället väljer att avlida på grund utav kostnaderna.
- Hemmiljön: Familjer som bor i hyddor, familjer som inte har något hem över huvud taget, barn som lever ensamma. Individer som blir våldtagna och slagna. Får dessa samma hjälp som här i Sverige. Nej.
Därför har jag valt att hjälpa till. Jag vill att världen skall vara lika dan. Jag vill att alla ska få hjälp, jag vill att alla ska ha samma rättigheter även om man bor i Sverige eller inte.
Jag jobbar här i Sverige skatten som jag betalar går till det jag räknat upp som finns i Sverige. Vad av skatten går till folk som behöver hjälp i u-länder. Ingenting. Därför stöttar jag och hjälper. Jag vill göra skillnad.

Jag tänker inte bara på mig själv, jag tänker på allmännheten, jag tänker på de fattiga, jag tänker på de rika. Gör de du med så ska du se att världen kommer att förändras. Kanske inte direkt men på sikt!
Och om din åsikt måste jag tyvärr säga att du tänker egoistiskt!
Jag personligen kan inte sitta och se hur omvärlden ''förfaller'' jag kan inte sitta och tänka gud vad hemskt utan jag måste på något sätt hjälpa till. På samma sätt som jag gladligen betalar skatt här i Sverige.
// Rebecka

Och om din åsikt måste jag tyvärr säga att du tänker egoistiskt!
Jag personligen kan inte sitta och se hur personer ute i världen lider, medans vi här i Sverige har de bra! Det finns inte i min värld. Men det är min åsikt och jag nobbar inte dig för din åsikt så du inte tror de, jag säger bara vad jag tycker om den!

förfärligt!

Såg precis att de nu är ca 1700 personer som omkommit i tsunamin i Japan och ungefär 10.000 personer är försvunna!
Det är hemskt att se och bilderna och video klippen man ser på internet/ tv gör så att man får rysningar i hela kroppen!
Tänk så många som förlorat sina anhöriga, så många som nu blivit hemlösa. Det är verkligen fruktansvärt. Men hoppet för att de skadade och hemlösa ska få hjälp finns, och det är vi som kan hjälpa dom! Skänk en gåva till Unicef eller handla på gåv shoppen mm. så vet du att du vart med och hjälpt!
Vi kan göra mer än att sitta hemma och säga vad hemskt det handlar bara om vilja, att vilja hjälpa drabbade personer!
Ditt bidrag behövs!
Innan jag såg att denna tsunami sprida sig över Japan hade jag funderingar på att bli världsförälder. Men jag hade planer på att vänta eftersom min ekonomi inte är så stor, men igår tog jag steget och blev världsförälder, men ingen vanlig världsförälder utan en stolt en!
Du kan också bli en genom att klicka på länken http://www.unicef.se/stod-oss/bli-varldsforalder.
En totalförstörd park i Rikuzentakata.
Bilden och informationen för siffrorna är tagna ifrån Aftonbladet.se

Ny tsunami!

En tsunami våg som uppmättes till ungefär 8,9 meter har slått till i Japan.
Aftonbladet rapporterade att ungefär 1000 personer omkommit under denna skalven men dödsantalet är fortfarande okänt och oklart!
Flera hundra människor saknas och lika många är skadade.
Så hemskt! Det är nästan så man vill sätta sig på ett plan ner och hjälpa! Men vad finns det vi kan hjälpa till med? Fredrik Reinfeldt har samlat ihop personer som är berädda på att flyga ner till Japan när dom ber om hjälp. Även resten utav EU länderna finns med och hjälper till.
Men om ett tag kommer förmodligen en ny insamling starta för att hjälpa de drabbade människorna, precis som de hjälpte människorna i Haiti.
Men hur hjälpsamma är vi människor i Sverige? Inte så värst faktiskt och det är hemskt!
Det som hänt är verkligen jätte hemskt och jag hoppas att alla hittar sina familjemedlemar och att allt kommer att gå vägen!!

God morgon!

Är de någon som har funderat på hur de fattiga barnen har det? Hur deras vardag ser ut? Är det någon som funderat på hur det kan se ut på de platser där bomber fallit och på barnen som bodde i dessa hus som idag inte finns? Vet ni vart dessa barnen befinner sig? Är det på gatan eller bygger familjen nytt hus?
Vad äter dessa människor på dagarna och vad gör dom med de smutsiga vattnet?
Det är saker som jag själv har funderat över, inte så att jag funderar på det varje dag men ibland. Och varför skall inte jag kunna hjälpa barnen i världen? Tänk om alla personer i Sverige skulle gett en ynka krona då hade vi på en dag samlat ihop 9 miljoner kronor ungefär.
Därför behöver vi hjälpas åt! Kan ni hjälpa mig att hjälpa världen?
Det skulle betyda oerhört mycket inte minst för mig utan även för dom som får hjälpen!
// Rebecka

UNICEF!!

Din hjälp behövs!!
Jag har alltid velat hjälpa människor och de kommer jag fortsätta att vilja. Men jag kan inte sitta i soffan och tänka ''jag vill hjälpa människor i nöd'' utan jag måste ju på något sätt agera. Och därför har jag nu valt att starta en insamling för UNICEF..
Din hjälp behövs den med!
Tack på förhand // Rebecka!

http://www.unicef.se/egna-insamlingar/19arochvillhjalpa

På länken ovan kommer ni till min egna insamling..
http://www.unicef.se/stod-oss/ge-en-gava?fr=19arochvillhjalpa
På länken ovan kommer du till en sida där du kan skänka en gåva. Beloppet väljer du helt själv!
http://www.unicef.se/stod-oss/gavoshop?fr=19arochvillhjalpa
Och på den sisat länken ovan kan du välja att skicka olika packet bl.a vaccin, skrivböcker, myggnät och näring och vätskeersättning!
Hjälp redan idag imorgon kan det redan vara för sent!RSS 2.0